Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61000-4-6      
Kabul Tarihi : 10.11.2005
İptal Tarihi : 29.04.2008
Hazırlık Grubu : EMU ve Radyo-TV Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-6: Deney ve ölçme teknikleri - radyo frekans alanlar tarafından indüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık
Başlık (İng) : Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 4-6:Testing and measurement techniques- Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Kapsam : Bu standard, elektriksel ve elektronik cihazların, 9 kHz’den 80 MHz’ye kadar olan frekans bölgesinde, göz önüne alınan radyo frekans (RF) vericilerinden gelen elektromanyetik bozulmalara karşı iletilen bağışıklık kurallarına dairdir. Bu standard, cihazı bozucu RF alanlarına bağlaştıracak en az bir iletim kablosu (besleme şebekesi, işaret hattı veya toprak bağlantısı gibi) bulunmayan cihazları kapsamaz. Bu standardda, özel cihaz ve sistemlere uygulanacak deneylerin belirtilmesi amaçlanmamıştır. Bu standardın esas amacı, ilgili bütün IEC mamul komitelerine genel, temel bir referans sağlamaktır. Mamul komiteleri (veya cihaz kullanıcı ve imalâtçıları), kendi cihazlarına uygulanacak uygun deney ve şiddet derecesi seviyesi seçilmesi konusunda sorumlu olmaya devam eder.
Kapsam (İng) : This standard relates to the conducted immunity requirements of electrical and electronic equipment to electromagnetic disturbances coming from intended radio-frequency (RF) transmitters in the frequency range 9 kHz up to 80 MHz. Equipment not having at least one conducting cable (such as mains supply, signal line or earth connection), which can couple the equipment to the disturbing RF fields is excluded. This standard does not intend to specify the tests to be applied to particular apparatus or systems. Its main aim is to give a general basic reference to all concerned product committes of the IEC. The product committees (or users and manufacturers of equipment) remain responsible for the appropriate choice of the test and the severity level to be applied to their equipment.
Yerini Aldığı : TS EN 61000-4-6 :1998;  
Yerine Geçen : TS EN 61000-4-6 :2008;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61000-4-6:1996+A1:2001+IS1:2004
Uluslararası Karşılıklar : EN 61000-4-6:1996+A1:2001+IS1:2004-EQV; DIN EN 61000-4-6-EQV; NF C91-004-6, NF EN 61000-4-6 -EQV; BS EN 61000-4-6-EQV; IEC 61000-4-6:1996/A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 61000-4-6:1996+A1:2001+IS1:2004
ICS Kodu : 33.100.20 Bağışıklık
Atıf Yapılan STD : TS 4550 :1985 ((IEC 60050-131));;  TS 7370 IEC 50-161 (TS 7370 IEC 60050-161) :1996;  TS EN 61000-4-3 :2003;  TS 4005 :1995 ((CISPR 16-1));;  TS EN 55020 :2005 ((CISPR 20));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 41
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-