Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3080      
Kabul Tarihi : 30.03.1978
Konfirme Tarihi : 3.12.2018
Hazırlık Grubu : Laboratuvarlar Hazırlık Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Beyaz seramik yapımında kullanılan killerde silisyum dioksit, toplam r2o3, demir-3-Oksit, titan dioksit, alüminyum-3-Oksit, kalsiyum oksit ve magnezyum oksit miktarları tayini için kimyasal analiz metotları
Başlık (İng) : Methods for The Chemical Analysis of Ceramic Whiteware Clays Determination of Silisyum Dioxide, Total R2 O3, Iron -3- Oxide, Titanium Dioxide, Aluminum -3- Oxide, Calcium Oxide And Magnesium Oxide Contents
Kapsam : Bu standard, beyaz seramik yapımında kkullanılna killerde silisyum dioksit, toplam R2O3, demir -3- oksit, titan dioksit, alüminyum -3- oksit, kalsiyum oksit ve fagnezyum oksit miktarları tayininde uygulanan kimyasal analiz metotlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the chemical analysis methods used for the determinations of silicon dioxide, total R2O3, iron-3-oxide, titanium dioxide, aluminium-3- oxide calcium oxide and magnesium oxide, contents in ceramic white ware clays.
Yararlanılan Kaynak : ASTM C 323:1956
Uluslararası Karşılıklar : ASTM 1976 Part 17--; ASTM 1976 Part 17 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ASTM 1976 Part 17 EQV
ICS Kodu : 81.060.10 Hammaddeler
Atıf Yapılan STD : TS 545 :1967;  TS 546 :1967;  TS 1227 :1985;  TS 2104 :1975;  TS 2743 :1977;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-