Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 138 EN 10002-1      
Kabul Tarihi : 16.04.2004
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemeler - Çekme deneyi - bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu
Başlık (İng) : Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at ambient temperature
Kapsam : Bu standard metallic malzemelerin çekme deneyi metodları ve bu metodlar ile belli sıcaklıklarda (ortam sıcaklığında) mekanik özelliklerin tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the method of tensile testing of metallic materials and defines the mechanical properties which can be determined therby at ambient demperature.
Yerini Aldığı : TS 138 EN 10002-1 :1996 (-);;  TS 3520 :1980;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 6892-1 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10002-1:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN 10002-1-EQV; BS EN 10002-1-EQV; DIN EN 10002-1-EQV; NF A03-001, NF EN 10002-1 -EQV; ISO 6892-NEQ
Tercüme Edildiği STD : EN 10002-1
ICS Kodu : 77.040.10 Metallerin Mekanik Muayenesi
Atıf Yapılan STD : TS EN 10002-4 :1997;  TS 1845-2 EN 20286-2 :1996;  TS EN ISO 377 :2001;  TS 2023 :1975;   : (EN ISO 7500-1);;  TS 138 EN 10002-1 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 49
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-