Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1093-1      
Kabul Tarihi : 23.01.2001
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinelerde güvenlik - Havayla taşınan tehlikeli maddelerin emisyon değerlendirmesi - Bölüm 1: Deney metodlarının seçimi"
Başlık (İng) : Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods
Kapsam : Bu standard; - Makinelerden çıkan kirleticilerin emisyon değerlendirmesi için kullanılabilecek parametrelerin tarifini, - Farklı uygulama alanlarına ve kirleticilere maruz kalınmasının etkileri dahil makine tiplerine göre uygun deney metodunun seçilmesi için bir temel oluşturulmasını kapsar. Deney metotları bu standardın ek bölümlerinde verilmiştir. (Çizelge 1 ve Ek A).
Kapsam (İng) : This standard; - Specifies parameters which may be used for the assesment of the emission of pollutants from machines or the performance of the pollution control systems integrated in machines. - Gives guidance on the selection of appropriate test methods according to their various fields of application and types of machines including the effects of measures to reduce exposures to pollutants.T
Yararlanılan Kaynak : EN 1093-1:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 1093-1:1998, 98/37/EC--; BS EN 1093-1 EQV--; NF E09-081-1 NF EN 1093-1 (AFNOR) EQV--; DIN EN 1093-1 EQV--; EN 1093-1:1998 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 1093-1:1998 EQV
ICS Kodu : 13.040.40 Nokta Kaynaklı Emisyonlar
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS ENV 1070 :1995;  TS EN 1093-3 :1997;  TS EN 1093-4 :1997;   : (EN 626-2, EN 1093-6, EN 1093-7, EN 1093-8, EN 1093-9, prEN 1093-11);;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-