Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10246-2      
Kabul Tarihi : 19.04.2005
İptal Tarihi : 19.07.2012
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik boruların tahribatsız muayenesi - bölüm 2: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) östenitik ve östenitik-Ferritik çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi
Başlık (İng) : Non-destructive testing of steel tubes – Part 2: Automatic eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) austenitic and austenitic-ferritic steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness
Kapsam : Bu standard, hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması amacıyla dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı, SAW, borular hariç) östenitik ve östenitik-ferritik çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi için şartları kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for autumatic eddy current testing of seamless and welded austenitic and austenitic-ferritic steel tubes with the exception of submerged arc-welded (SAW) tubes for verification of hydraulic leak-tightness.
Yerini Aldığı : TS prEN 10246-2 :1999;  TS 5188 :1987 (KISMEN);;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 10893-1 :2011;  TS EN ISO 10893-1 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10246-2:2000
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN ISO 10246-2-EQV; BS EN 10246-2-EQV; NF A49-875-2, NF EN 10246-2 -EQV; EN 10246-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 10246-2
ICS Kodu : 23.040.10 Dökme Demir ve Çelik Borular ; 77.040.20 Metallerin Tahribatsız Muayenesi
Atıf Yapılan STD : TS 1845-2 EN 20286-2 :1996;  TS ISO 235 :1997;  TS 6814 EN ISO 1127 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-