Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 4639-3      
Kabul Tarihi : 15.03.2002
İptal Tarihi : 21.02.2012
Hazırlık Grubu : Otomotiv ve İnşaat Makinaları Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : İçten yanmalı motorlar - Yakıt sistemleri - Lastik borular ve hortumlar - Özellikler - Bölüm 3: Oksitlenmiş yakıtlar için
Başlık (İng) : Rubber tubing and hoses for fuel circuits for internal combustion engines - Specifications - Part 3: Oxidized fuels
Kapsam : Bu standard, yakıtın oksitlenmiş veya çürütücü olması durumunda, yakıt devrelerinde kullanılan boru ve hortumlar için özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements for rubber tubing and hoses for use in fuel circuits where the fuel can become oxidized or sour.
Yerine Geçen : TS ISO 19013-2 :2012;  TS ISO 19013-1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 4639-3:1995
Uluslararası Karşılıklar : ISO 4639-3-EQV; BS ISO 4639-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 4639-3
ICS Kodu : 23.040.70 Hortumlar ve Hortum Takımları
Atıf Yapılan STD : TS 1967 :1979;  TS 1969 :1988;  TS 4759 :1986;  TS 6012 :1988;  TS 6125 :1988;  TS 6447 :1989;  TS 7318 :1989;  TS 1845-1 EN 20286-1 :1996;  TS 3563 ISO 1817 :1997;  TS ISO 48 :1998;  TS 4595 ISO 815 :1997;  TS 6749 EN 24672 :1999;  TS 8927 EN 24671 :1999;  TS 1490 ISO 471 :2000;  TS 7684 EN ISO 8308 :2000;  TS 3468 EN ISO 1402 :2000;  TS 3915 EN ISO 1746 :2000;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-