Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS HD 384.4.47 S2      
Kabul Tarihi : 15.02.2000
İptal Tarihi : 3.07.2007
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Binalarda elektrik tesisatı bölüm 4:Güvenlik için koruma grup 47- Güvenlik için koruma tedbirlerinin uygulanması kısım 470- Genel kısım 471- Elektrik çarpmasına karşı koruma tedbirleri
Başlık (İng) : Electrical Installation of buildings Part 4: Protection for safety chapter 47: Application of protective measures for safety section 470- General section 471-Measurers of protection against electric shock
Kapsam : Bu standard binalarda elektrik tesisatında elektrik çarpmalarına karşı koruma tedbirlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers measures of protection against electric shock in electrical installations of buildings.
Yerini Aldığı : TS 4061 :1983;  
Yerine Geçen : TS HD 60364-4-41 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : HD 384-4-47 S2:1995 EQV
Uluslararası Karşılıklar : IEC 60364-4-47:1981 NEQ AMDI:1993--; DIN VDE 0100-470:1996 EQV--; HD 384-4-47 S2:1995 EQV--; HD 384-4-47 S2:1995 EQV--
Tercüme Edildiği STD : HD 384-4-47 S2:1995 EQV
ICS Kodu : 91.140.50 Elektrik Tedarik Sistemleri
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-