Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 9698      
Kabul Tarihi : 14.04.1999
İptal Tarihi : 27.08.2015
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi- Trityum aktivitesi derişiminin tayini- Sıvı sintilasyon sayım metodu
Başlık (İng) : Water quality- Determination of tritium activity concentration liquid scintillation counting method
Kapsam : Bu standard, suda trityum aktivitesi derişiminin sıvı sintilasyon sayım metodu ile tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This International standard specifies a method for the determination of tritiated water activity concentration in water liquid scintilation
Yerine Geçen : TS ISO 9698 :2015;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9698:1989
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9698:1989 EQV--; ASTM D 4107 NEQ--; DIN 38404-13--; ISO 9698:1989 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 9698:1989 EQV
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS ISO 9698 :1999 (EN 25667-1 (TS 5089 EN 25667-1), EN 25667-2 (TS 5090 EN 25667-2));;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-