Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/35/EU)
TS No : TS HD 60269-3      
Kabul Tarihi : 21.02.2012
Hazırlık Grubu : Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 3: Tecrübesiz kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler (esas olarak ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için)- A ilâ f sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerinin örnekleri
Başlık (İng) : Low-voltage fuses-Part 3:Supplemantary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications)-Examples of standardized systems of fuses A to F
Kapsam : Bu standard her biri tecrübesiz kişiler tarafından kullanılan standard hale getirilmiş sigortaların özel örnekleriyle ilgili olan sigorta sistemlerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is divided into fuse systems, each dealing with a specific example of standardized fuses for use by unskilled persons:
Yerini Aldığı : TS HD 60269-3 :2008;  
Tadil Eden : TS HD 60269-3/A1 :2016;  TS HD 60269-3/A2 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : HD 60269-3:2010
Uluslararası Karşılıklar : HD 60269-3-EQV; IEC 60269-3-EQV
Tercüme Edildiği STD : HD 60269-3
ICS Kodu : 29.120.50 Sigortalar ve Diğer Aşırı Akımdan Korunma Düzenleri
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 128
Fiyatı : 321,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-