Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 50265-2-2      
Kabul Tarihi : 21.03.2000
İptal Tarihi : 31.01.2008
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kablolar- Yangın şartlarında kablolar için ortak deney metotları- Yalıtılmış bir iletken veya kablo için düşey alev yayılmasına karşı dayanıklılık deneyi- Bölüm 2-2: İşlemler düfizyon alev
Başlık (İng) : Common test methods for cables under fire conditions- Test for resistance to vertical flame propagation for A single ınsulated conductor or cable Part 2-2: Procedures- Diffusion flame
Kapsam : Bu standard, yangın şartlarında elektriksel olarak yalıtılmış tek bir iletken veya kablo veya optik kablo için düşey alev yayılmasına karşı dayanıklılık için bir deney metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method of test for resistance to vertical flame propagation for a single electrical insulated conductor or cable or optical cable under fixe conditions.
Yerini Aldığı : TS 9627 HD 405.2 S1 :1998;  
Yerine Geçen : TS EN 60332-2-2 :2005;  TS EN 60332-2-2 :2005;  
Tadil Eden : TS EN 50265-2-2/T1 :2001;  
Yararlanılan Kaynak : EN 50265-2-2:1998
Uluslararası Karşılıklar : EN 50265-2-2:1998 EQV, 73/23/EEC--; DIN EN 50265-2-2:1999 EQV--; EN 50265-2-2:1998 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN 50265-2-2:1998 EQV
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.060.20 Kablolar
Atıf Yapılan STD : TS EN 50265-2-2 :2000 (TS EN 50265-1 (EN 50265-1), TS EN 60695-4 (EN 60695-4));;  
Cen/Cenelec : CENELEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-