Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2009/142/EC(90/396/EEC))
TS No : TS 1862-4 EN 12864      
Kabul Tarihi : 26.01.2006
İptal Tarihi : 18.12.2013
Hazırlık Grubu : Petrol İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bütan, propan veya bunların karışımları - Basınç düzenleyiciler ve ilgili emniyet tertibatları - Düşük basınçlı ve ayarlanamayan - En yüksek çıkış basıncı 200 mbar veya daha düşük ve kapasitesi 4 kg/h veya daha düşük olan
Başlık (İng) : Low-pressure, non-adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Kapsam : Bu standard, bütan, propan veya bunların karışımları için kullanılan düşük basınçlı, ayarlanamayan basınç düzenleyicilerin yapısal, çalışma ve emniyet özellikleri ile deney yöntemlerini ve işaretlenmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Yerini Aldığı : TS 1862 :1997;  TS EN 12864 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN 16129 :2013;  TS EN 16129 :2013;  
Tadil Eden : TS EN 12864/A3 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12864:2001+A1:2001+A2:2005 DAHİL
Uluslararası Karşılıklar : EN 12864-EQV; NF D 36-307--; BS EN 12864--; DIN EN 12864--; EN 12864:A1+A2-EQV; EN 12864:A1+A2--
Tercüme Edildiği STD : EN 12864; EN 12864:A1+A2
ICS Kodu : 23.060.40 Basınç Regülatörleri
Atıf Yapılan STD : TS 11395 EN 437 :1995;  TS 10909 EN 549 :1996;  TS 7657 EN 560 :1997;  TS EN 561 :2000;  TS 1846 :1975;  TS 2182-1 EN ISO 3166-1 :2003;  TS EN ISO 8434-1 :2003;  TS 2468-1 EN ISO 75-1 :2001;  TS 985 EN ISO 178 :2000;  TS 1005 EN ISO 180 :1999;  TS 61-200 :1994;  TS EN 1774 :2002;  TS 613 :1968;  TS 1398-1 EN ISO 527-1 :1997;  TS 1225 ISO 565 :2001;  TS 1850 ISO 1210 :1998;  TS 8106-3 EN ISO 4892-3 (Eski no: TS 8106-3 ISO 4892-3) :1998;  TS ISO 9227 :1999;  TS EN ISO 4628-3 :2005;  TS ISO 7253:2001/T1 (Numara Tadili,TS EN ISO 7253) :2005;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 115
Fiyatı : 470,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-