Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10993-1      
Kabul Tarihi : 26.01.2010
İptal Tarihi : 16.04.2014
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 1: Değerlendirme ve deney
Başlık (İng) : Biological Evaluation Of Medical Devices Part 1- Evaluation and testing
Kapsam : Bu standard; a) Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirmesini yöneten genel prensipleri, b) Cihazların yapısını ve vücut ile temas süresini esas alan sınıflandırmayı, c) Uygun deneylerin seçilmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard describes: a) the general principles governing the biological evaluation of medical devices; b) the categorization of devices based on the nature and duration of their contact with the body; c) the selection of appropriate tests.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 10993-1 :2006;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 10993-1 :2011;  TS EN ISO 10993-1 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10993-1:2009
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10993-1-EQV; EN ISO 10993-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10993-1
ICS Kodu : 11.100.20 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi * Tıbbi mikrobiyoloji, bkz. 07.100.10
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 72,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-