Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 11423-1      
Kabul Tarihi : 9.04.1999
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi - Benzen ve bazı türevlerinin tayini - Bölüm 1: Üst gaz fazı kullanılarak gaz kromatografik metot
Başlık (İng) : Water Quality-Determination Of Benzene And Some Derivatives-Part 1: Head-Space Gas Chromatographic Method
Kapsam : Bu standard, benzen, metilbenzen (toluen), dimetilbenzenler (ksilenler) ve etilbenzenin su ve atık su numunelerinde 2 µg/L'den daha büyük derişimlerinin tayinine ait bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : The method described is applicable to the determination of benzene, methyl benzene (tolvene), dimenthyl benzenes and ethyl benzene in samples of water and wastewater in concentrations abov 2 mg/L
Yararlanılan Kaynak : ISO 11423-1:1997
Uluslararası Karşılıklar : ISO 11423-1: 1997--; ISO 11423-1: 1997--
Tercüme Edildiği STD : ISO 11423-1: 1997
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS ISO 11423-1 :1999 (ISO 11423-2: 1997);;  
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-