Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10028-7      
Kabul Tarihi : 16.04.2003
İptal Tarihi : 4.12.2008
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik yassı mamuller-Basınç amaçlı-Bölüm 7: Paslanmaz çelikler
Başlık (İng) : Flat produtcs made of steel for pressure purposes- Part 7: Stainless steels
Kapsam : .Bu standard, kalınlığı Çizelge 6-9'da belirtilen ostentik çelikleri de kapsayan paslanmaz çelikten yapılmış basınç amaçlı yassı mamullerin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : .This standard specifies requirements for flat products for pressure purposes made of stainless steel, including austenitic creep resisting steel, in thickness as indicated in table 6-9
Yerine Geçen : TS EN 10028-7 :2008;  
Tadil Eden : TS EN 10028-7/AC :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10028-7:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 10028-7:2000--; EN 10028-7:2000--; DIN EN 10028-7--; BS EN 10028-7--; NF A36-205-7--; NF EN 10028-7--
Tercüme Edildiği STD : EN 10028-7:2000
ICS Kodu : 77.140.20 Yüksek kaliteli çelikler ; 77.140.30 Basınç amaçlı çelikler
Atıf Yapılan STD : TS EN 10028-1 :2003;  TS 2163 EN 10029 :1998;   :;  TS EN 10204 :1996;  TS 3157 EN ISO 3651-2 :2000;  TS 882 ISO 643 :1998;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 44
Fiyatı : 310,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-