Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :97/23/EC)
TS No : TS EN 10216-5      
Tercüme Tarihi : 8.04.2015
Kabul Tarihi : 13.02.2014
İptal Tarihi : 6.05.2021
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular
Başlık (İng) : Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes
Kapsam : Bu standard, oda sıcaklığında, düşük sıcaklıklarda veya yüksek sıcaklıklarda basınç ve korozyona karşı direnç amaçları için uygulanan ostenitik (sürünmeye dayanımlı çelik dâhil) ve ostenitik-ferritik paslanmaz çelikten yapılan dairesel kesitli dikişsiz borularla ilgili iki deney kategorisinde teknik teslim şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies the technical delivery conditions in two test categories for seamless tubes of circular cross section made of austenitic (including creep resisting steel) and austenitic-ferritic stainless steel which are intended for pressure and corrosion resisting purposes at room temperature, at low temperatures or at elevated temperatures.
Yerini Aldığı : TS EN 10216-5 :2006;  TS EN 10216-5/AC :2010;  TS EN 10216-5/AC :2011;  
Yerine Geçen : TS EN 10216-5 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10216-5:2013
Uluslararası Karşılıklar : EN 10216-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 10216-5
ICS Kodu : 23.040.10 Dökme Demir ve Çelik Borular ; 77.140.75 Çelik Borular
Atıf Yapılan STD : TS EN 10020 :2003;  TS EN 10021 :2013;  TS EN 10027-1 :2007;  TS EN 10027-2 :2001;  TS EN 10028-7 :2012;  TS EN 10168 :2005;  TS EN 10088-1 :2014;  TS 1112 EN 10052 :2002;  TS EN 10204 :2007;  TS EN 10266 :2004;   :;  TS EN ISO 148-1 :2011;  TS EN ISO 377:2013 :2013;  TS EN ISO 643:2012 :2013;  TS 2023-2 EN ISO 2566-2 :2004;  TS 3157 EN ISO 3651-2 :2000;  TS EN ISO 6892-1 :2011;  TS EN ISO 6892-2 :2013;  TS EN ISO 8492 :2014;  TS EN ISO 8493 :2007;  TS EN ISO 8495 :2014;  TS EN ISO 8496 :2014;  TS EN ISO 10893-1 :2011;  TS EN ISO 10893-8 :2011;  TS EN ISO 10893-10 :2011;  TS ISO 14284:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 14284) :2005;  TS ISO 11484 :2011;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 46
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-