Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 7895 ISO 8261      
Kabul Tarihi : 3.04.1996
İptal Tarihi : 10.03.2003
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Süt ve süt mamulleri,mikrobiyolojik muayeneler için deney numunelerinin ve oilüsyonların hazırlanması.
Başlık (İng) : Milk and Milk Products-Preparation of Test Samples and Oilutions for Microbiological Examination.
Kapsam : Bu standard süt ve süt mamullerinin mikrobiyolojik muayenesi için; deney numuneleri, ilk dillüsyonlar ve daha ileri dilüsyonların hazırlanmasındaki genel kurallara dairdir.
Kapsam (İng) : This standard lays down general guidelines for the preparation of test samples, primary dilutions and further dilutions for microbiyological eszmination of milk and milk posducts.
Yerini Aldığı : TS 7895 :1990;  
Yerine Geçen : TS 7895 EN ISO 8261 :2003;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 8261:1989
Uluslararası Karşılıklar : ISO 8261-EQV; DIN 10191/1, 2, 3, 4, 5-NEQ
Tercüme Edildiği STD : ISO 8261
ICS Kodu : 07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi ; 67.100.10 Süt ve İşlem Görmüş Süt Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 2530 :1977;  
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-