Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/34/EU)
TS No : TS EN 60079-29-1      
Kabul Tarihi : 20.03.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 29-1: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için detektörlerin performans özellikleri
Başlık (İng) : Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Kapsam : Bu standart, tutuşabilir gazın veya buharın hava ile olan derişimlerinin algılanması ve ölçülmesi için taşınabilir, nakledilebilir ve sabit donanıma uygulanan deney yöntemlerini tanımlar ve yapılış, deney ve performans için genel gereklilikleri belirtir.
Kapsam (İng) : This Standard specifies general requirements for construction, testing and performance, and describes the test methods that apply to portable, transportable and fixed apparatus for the detection and measurement of flammable gas or vapour concentrations with air.
Yerini Aldığı : TS EN 60079-29-1 :2012;  TS EN 60079-29-1 :2008;  
Tadil Eden : TS EN 60079-29-1/A1 :;  TS EN 60079-29-1/A11 :;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60079-29-1:2016
Uluslararası Karşılıklar : EN 60079-29-1-EQV; IEC 60079-29-1--
ICS Kodu : 29.260.20 Patlayıcı Atmosferlerde Çalışan Elektrik Cihazları
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 62
Fiyatı : 100,00 EURO  (1.764,97 TL + %8Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-