Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10204      
Kabul Tarihi : 17.01.1996
İptal Tarihi : 4.06.2007
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik ürünler-Muayene ve deney belgelerinin tipleri
Başlık (İng) : Metalic Products-Types of Inspection documents
Kapsam : Bu standaard siparişte tespit edilen şartlara uygun olarak üretim metodu ne olursa olsun metal malzemeden imal edilmiş bütün ürünlerin tesliminde alıcıya verilen farklı tipteki muayene ve deney belgelerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the types of inspection and test documents that are given to the customer delivering the all goods which comply with the requirements determined in the ordering stoger.
Yerine Geçen : TS EN 10204 :2007;  TS EN 10204 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10204:1991
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10474 (1991)--; EN 10204, EQV--; BS EN 10204 (1991)--; DIN EN 10204--; EN 10204:1991--
Tercüme Edildiği STD : EN 10204:1991
ICS Kodu : 77.040.01 Metallerin Muayenesi (Genel); 77.150.01 Demir Dışı Metal Ürünler (Genel); 77.140.01 Demir ve çelik ürünleri (genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 10204 :1996 (ISO 4990 (1986)*EN 10021 EURONORM 168 (1986));;  
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-