Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3367      
Kabul Tarihi : 31.01.1989
İptal Tarihi : 22.04.2004
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri-Tip deneyleri yapılmış veya tip deneyleri kısmen yapılmış
Başlık (İng) : Low Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies-Type- Tested and Partially Type-Tested
Kapsam : Bu standard, 1000 Hz ve bunun altındaki frekanslarıda anma gerilimi a.a.da 1000 V'yi veya anma gerilimi d.a. 1500 V'yi geçmeyen; Mahfazalı veya mahfazasız, sabit veya taşınabilir tip deneyleri yapılmış veya kısmen yapılmış olan üniteleri, Frekansı 1000 Hz'den yüksek olan kontrol ve/veya güç kaynak donanımı ile birleşik olan üniteleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard applies to low voltages switchgear and controlgear assemblies (type tested assemblies and partially type tested assemblies), the rated voltage of which does not exceed 1000 V.a.C. at frequencies not exceeding 1000 Hz, or 1500 V d.c.
Yerine Geçen : TS 3367 EN 60439-1 :2004 (-);;  
Yararlanılan Kaynak : Eskisi: IEC 439, 439-2 Yenisi: IEC-439-1, IEC 464-3 ve EK-1, IEC 408
Uluslararası Karşılıklar : EN 60439-1, EQV, 73/23/EEC, 89/336/EEC--; IEC 439-1,2 EQV--
Tercüme Edildiği STD : IEC 439-1,2 EQV
ICS Kodu : 29.130.20 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri
Atıf Yapılan STD : TS 3367 :1989 (TS 3033*TS 3629*TS 3784*TS 5018);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 88
Fiyatı : 440,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-