Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 10240      
Kabul Tarihi : 21.11.2000
İptal Tarihi : 27.12.2005
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Küçük tekne- Kullanıcı el kitabı
Başlık (İng) : Small craft-Owner's manual
Kapsam : Bu standard, 24 m'ye kadar tekne boyuna sahip küçük teknelere uygulanabilen bir kullanıcı el kitabı hazırlanması için bir uygulama kodunu kapsar. Burada amaç, tekne sahibi veya kullanıcısına bilgi akışını sağlayacak olan el kitabını hazırlayanlara yardımcı olacak bilginin verilmesidir.
Kapsam (İng) : This standard specifies a code of practice to prepare an owner's manual applicable to small craft of up to 24 m length of hull, with the intention of supplying information to facillitate the preparation of the manual which contributes to the communication of this knowledge of the craft to the owne or operator.
Yerine Geçen : TS EN ISO 10240 :2007;  TS EN ISO 10240 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10240:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 10240:1995 EQV--; EN ISO 10240:1996 EQV, 94/09/EC--; BS EN ISO 10240:1996 EQV--; NF J95-020:1996/AFNOR EQV, NF EN ISO 10240:1996/AFNOR EQV--; DIN EN ISO 10240:1996 EQV--; EN ISO 10240:1996 EQV--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 10240:1996 EQV
ICS Kodu : 47.080 Küçük Tekneler
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 10240 :2000 (ISO 1000, ISO 8999, ISO 11192);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Fiyatı : 117,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-