Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 18283      
Kabul Tarihi : 5.06.2012
İptal Tarihi : 28.04.2022
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Taşkömürü ve kok - Elle numune alma
Başlık (İng) : Hard coal and coke -Manual sampling
Kapsam : Bu standard, taşkömür ve koktan elle numune almada kullanılan temel terimleri tarif eder ve genel numune alma prensiplerini açıklar. Bu standard, elle numune alma planı oluşturulması, elle numune alma yöntemleri, numune alma donanımını, numunelerin aktarılması ve muhafaza edilmesi, numune hazırlama ve numune alma raporu ile ilgili işlem ve gerekleri kapsar. Bu standard, hareket halindeki yakıtlardan elle numune alma işlemine uygulanır. Hareket halinde olmayan (sabit) yakıtlardan elle numune almaya ilişkin yol gösterici bilgiler Ek B’de verilmiştir; ancak bu numune alma yöntemi temsilî bir deney numunesi sağlamaz. Bu husus deney raporunda belirtilmeldir. Bu standard, ISO 5069-1 ve ISO 5069-2’de açıklanan, kahverengi kömürler ve linyitlerden numune nume almayı ve ISO 14180’de açıklnana kömür damarlarından numune almayı kapsamaz. Kömür ve koktan numune alma, ISO 13909 (bütün bölümler)’un kapsamındadır.
Kapsam (İng) : ISO 18283 defines the basic terms used in manual sampling of hard coal and coke and describes the general principles of sampling. It specifies procedures and requirements for establishing a manual sampling scheme, methods of manual sampling, sampling equipment, handling and storage of samples, sample preparation and a sampling report. This International Standard applies to manual sampling from fuels in movement. Guidelines for manual sampling from fuels in stationary situations are given in Annex B, but this method of sampling does not provide a representative test sample and the sampling report shall state this. ISO 18283 does not include sampling of brown coals and lignites, which is described in ISO 5069-1 and ISO 5069-2, nor sampling from coal seams, for which guidance is given in ISO 14180. Mechanical sampling of coal and coke is covered in ISO 13909 (all parts)
Yerini Aldığı : TS 1687 :1974;  TS 2390 :1976;  TS 2390/T1 :2006;  
Yerine Geçen : TS ISO 18283 :2022;  
Tadil Eden : TS ISO 18283/Cor 1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 18283:2006
Uluslararası Karşılıklar : ISO 18283-NEQ
Tercüme Edildiği STD : ISO 18283
ICS Kodu : 75.160.10 Katı Yakıtlar
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 58
Fiyatı : 197,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-