Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-50      
Kabul Tarihi : 5.02.2002
İptal Tarihi : 10.04.2013
Hazırlık Grubu : Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sargı telleri- Özellikler bölüm 50- Cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 200
Başlık (İng) : Specifications for particular types of winding wires- Part 50: Glass- fibre wound resin or varnish impregnated bare or enamelled round wire temperature index 200 (IEC 60317-50:1999)
Kapsam : Bu standard, sıcaklık indisi 200 olan, cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak, derece 1 veya derece 2 emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı tellerinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements of glass- fibre wound resin or varnish impregnated bare, grade 1 or grade 2 enamelled round copper winding wire of temperature index 200.
Yerine Geçen : TS EN 60317-50 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-50:2000
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-50:2000 -EQV; DIN EN 60317-50:2000 EQV-EQV; IEC 60317-50:1990 EQV-EQV; BS EN 60317-50:2000 EQV-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-50:2000
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-