Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 13395      
Kabul Tarihi : 9.04.1999
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Nitrit azotu, nitrat azotu ve bunların toplamının akış analizi (cfa ve fıa) ve spektrometrik tespiti
Başlık (İng) : Water quality-Determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and the sum of both by flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
Kapsam : Bu standard, farklı tip sularda (yeraltı suyu, içme suyu, yüzey suyu ve atık sular gibi) nitrit (N)'u nitrat (N)'u veya ikisinin toplamının seyreltilmemiş numunelerdeki - Nitrit (N)'u için 0,01 mg/L-1mg/L -Nitrit /nitrat (N)'u için 0,2-20 mg/L aralığında olan numunelerin tayini için bir metodu kapsar
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for the determination of nitrit (N), nitrate (N) or the sum of both in vamious types of waters in mass concentrations ranging from 0,01mg/L to 1 mg/L for nitrit (N) and from 0,2-20 mg/L for nitrite nitrante (N) both in the undiluted sample
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 13395:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 13395: 1996--; EN ISO 13395:1996--; BS EN ISO 13395--; NF T90-012 (NF EN ISO 13395)--; DIN EN ISO 13395--; EN ISO 13395:1996--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 13395:1996
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 3696 :1996;  TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  TS 7526 EN 26777 :1996;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-