Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 61000-3-2      
Kabul Tarihi : 4.02.2010
İptal Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : Elektronik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım emisyonları için sınır değerler (cihazın faz başına giriş akımı ? 16 a)
Başlık (İng) : Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
Kapsam : Bu standardda, kamu elektrik şebekesine aktarılan harmonik akımların sınırlandırılmasını kapsar. Ayrıca bu standardda belirli şartlar altında deneyden geçirilen cihazın üretebileceği giriş akımının harmonik bileşenlerinin sınır değerleri verilmiştir. Harmonik bileşenler, Ek A ve Ek B’ye göre ölçülür. Bu standard, alçak gerilim dağıtım sistemlerine bağlanması amaçlanan ve faz başına 16 A dahil ve 16 A’e kadar olan bir giriş akımına sahip olan elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanır. Faz başına 16 A dahil ve 16 A’e kadar olan giriş akımına sahip olan ve profesyonel cihaz olmayan ark kaynağı cihazı, bu standardda verilmiştir. IEC 60974-1’de belirtildiği üzere profesyonel kullanım için amaçlanmış ark kaynağı cihazı, bu standardın dışında tutulmuştur ve IEC 61000-3-4 ya da IEC 61000-3-12’de belirtildiği üzere kurulum kısıtlamalarına tabi olabilir. Bu standardda belirtilen deneyler, tip deneyleridir. Özel cihazlar için deney şartları, Ek C’de verilmiştir. Anma gerilimi 220 V’tan (hat-nötr) az olan sistemler için sınır değerleri, henüz dikkate alınmamıştır.
Kapsam (İng) : This standard contains the German version of the European Standard EN 61000-3-2:2006 and takes over the International Standard IEC 61000-3-2:2005. It contains requirements for harmonic currents caused by electrical and electronic equipment with an input current 16 A per Phase, which are intended for connection to a public low-voltage power distribution network, in the latter. In relation to the previous edition DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2005-09 sub-clause 6.2.3.3 was modified to take temporary exceedings of the limit up to 200 % of the applicable limits into account and the test conditions for vacuum cleaners given in C.7 were amended.
Yerini Aldığı : TS EN 61000-3-2+A1+A2 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN 61000-3-2 :2014;  TS EN 61000-3-2 :2014;  
Tadil Eden : TS EN 61000-3-2/A2 :2011;  TS EN 61000-3-2/A1 :2010;  TS EN 61000-3-2/A1 :2010;  TS EN 61000-3-2/A2 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 61000-3-2:2006
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 61000-3-2 -EQV; BS EN 61000-3-2 -EQV; EN 61000-3-2-EQV; NF C91-003-2-EQV; IEC 61000-3-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 61000-3-2
ICS Kodu : 33.100.10 Emisyon
Atıf Yapılan STD : TS 4550 :1985 (IEC 60050(131));;  TS 7370 IEC 50-161 (TS 7370 IEC 60050-161) :1996 (IEC 60050(161));;  TS 2127 EN 60065 :2005 (IEC 60065);;  TS EN 60107-1 :2006 (IEC 60107-1);;  TS 805 EN 60155 :1998 (IEC 60155);;  TS 2035 EN 60268-3 :2005 (IEC 60268-3);;  TS 2001 EN 60335-2-2 :2004 (IEC 60335-2-2);;  TS EN 60335-2-14 :2007 (IEC 60335-2-14);;  TS EN 60974-1 :2007 (IEC 60974-1);;  TS EN 61000-2-2 :2005 (IEC 61000-2-2);;   : (IEC/TS 61000-3-4);;  TS EN 61000-3-12 :2005 (IEC 61000-3-12);;  TS EN 61000-4-7 :2005 (IEC 61000-4-7);;   : (Recommendation ITU-R BT.471-1);;  
Cen/Cenelec : CEN/CENELEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 26
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-