Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 2887      
Kabul Tarihi : 10.11.1977
İptal Tarihi : 12.11.1996
Hazırlık Grubu : Ambalaj Özel Daimi KomitesiÖDK
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kağıt-Traşlanmamış, boyutlar, adlandırma ve toleranslar
Başlık (İng) : Paper-Untrimmed Sizes-Designation and Tolerances
Kapsam : Bu standard, Uluslararası ticaret için traşlanmamış kağıt boyutlarının adlandırma sisteminin oluşturulmasına ve uygun toleransların belirlenmesini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the formation of designation system of untrimmed sizes for paper and determination of surtable tolerances.
Yerine Geçen : TS 505 EN 644 :1996;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 478 (1974)
Uluslararası Karşılıklar : ISO 478 (1974)--; ISO 478:1974 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 478:1974 EQV
ICS Kodu : 85.060 Kağıt ve Kartonlar
Atıf Yapılan STD : TS 2887 :1977 (TS 505*TS 2890);;  
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 4
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-