Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 288-4      
Kabul Tarihi : 24.04.2002
İptal Tarihi : 21.12.2006
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemelerin kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve onayı - Kısım 4: Aluminyum ve alaşımlarının ark kaynağı için kaynak prosedür deneyleri
Başlık (İng) : Specification and approval of welding procedures for metallic materials; part 4: Welding procedure tests for the arc welding of aluminium and its alloys
Kapsam : Bu standard, bir kaynak prosedürü şartnamesinin kaynak prosedür deneyleri ile nasıl onaylanacağını belirtir.
Kapsam (İng) : This standard specifies how a welding procedure specification is approved by welding procedure tests.
Yerine Geçen : TS EN ISO 15614-2 :2007;  TS EN ISO 15614-2 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 288-4:1992+A1:1997
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9956-4:1995-EQV; EN 288-4:1992+A1:1997, 87/404/EEC--; BS EN 288-4-EQV; DIN EN 288-4-EQV; NF A89-010-4-EQV; EN 288-4:1992+A1:1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 288-4:1992+A1:1997
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Atıf Yapılan STD : TS 10387 EN 30042 :1995;  TS 282 prEN 910 :1996;  TS 287 EN 895 :1996;  TS EN 515 :1997;  TS EN 288-2 :1997;  TS EN 1321 :2001;  TS 7307 EN 24063 :1999;  TS 6868-2 EN 287-2 :2000;  TS EN 571-1 :2002;   :;  TS EN ISO 6947 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 31
Fiyatı : 440,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-