Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 13849-1      
Tercüme Tarihi : 27.08.2014
Kabul Tarihi : 4.12.2008
İptal Tarihi : 18.04.2016
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Makinalarda güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler
Başlık (İng) : Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
Kapsam : Bu standard, yazılım tasarımı dâhil olmak üzere kumanda sistemlerinin (SRP/CS) güvenlikle ilgili parçalarının tasarımına ve bütünlüğüne ait prensipler konusunda güvenlik gereklerini ve kılavuz bilgileri kapsar. Bu standard, SRP/CS’nin parçaları için güvenlik fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla gerekli olan performans seviyesini içeren özellikleri belirtir. Bu özellikler, her çeşit makina için kullanılan enerji ve teknoloji tipine (elektrikli, hidrolik, pnömatik, mekanik vb.) bakılmaksızın SRP/CS’ye uygulanır. Bu standard, özel bir durumda kullanılacak olan güvenlik fonksiyonlarını ya da performans seviyelerini kapsamaz. Bu standard, programlanabilir elektronik sistem/sistemler kullanan SRP/CS için özel gerekleri sağlar. Bu standard, SRP/CS’nin parçaları olan mamüllerin tasarımı için özel gerekleri vermez. Bununla birlikte, kategoriler veya performans seviyeleri gibi verilen prensipler kullanılabilir. Not 1 - SRP/CS’nin parçaları olan mamüllerin örnekleri: Röleler, selenoid vanalar, konum anahtarları, PLC’ler, motor kumanda üniteleri, iki elle kumanda tertibatları, basınca duyarlı donanım. Bu tür mamüllerin tasarımı için, özellikle uygulanabilir uluslararası standardlara (örneğin; ISO 13851, ISO 13856-1 ve ISO 13856-2) atıf yapılması önemlidir. Not 2 - Gerekli performans seviyesinin tanımı için Madde 3.1.24’e bakılmalıdır. Not 3 - Programlanabilir elektronik sistemler için bu standardda sağlanan gerekler, IEC 62061’de verilen makinaların güvenlikle ilgili elektriksel, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin tasarımına ve gelişimine ait metodolojiye uygundur. Not 4 - PLr = e olan bileşenlere dair güvenlikle ilgili gömülü yazılım için IEC 61508-3: 1998, Madde 7’ye bakılmalıdır. Not 5 - Ayrıca Çizelge 1’e de bakılmalıdır.
Kapsam (İng) : This part of ISO 13849 provides safety requirements and guidance on the principles for the design and integration of safety-related parts of control systems (SRP/CS), including the design of software. For these parts of SRP/CS, it specifies characteristics that include the performance level required for carrying out safety functions. It applies to SRP/CS, regardless of the type of technology and energy used (electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, etc.), for all kinds of machinery. It does not specify the safety functions or performance levels that are to be used in a particular case. This part of ISO 13849 provides specific requirements for SRP/CS using programmable electronic system(s). It does not give specific requirements for the design of products which are parts of SRP/CS. Nevertheless, the principles given, such as categories or performance levels, can be used. NOTE 1 Examples of products which are parts of SRP/CS: relays, solenoid valves, position switches, PLCs, motor control units, two-hand control devices, pressure sensitive equipment. For the design of such products, it is important to refer to the specifically applicable International Standards, e.g. ISO 13851, ISO 13856-1 and ISO 13856-2. NOTE 2 For the definition of required performance level, see 3.1.24. NOTE 3 The requirements provided in this part of ISO 13849 for programmable electronic systems are compatible with the methodology for the design and development of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems for machinery given in IEC 62061. NOTE 4 For safety-related embedded software for components with PLr = e see IEC 61508-3:1998, Clause 7. NOTE 5 See also Table 1.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 13849-1 :2007;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 13849-1 :2016;  
Tadil Eden : TS EN ISO 13849-1/AC :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 13849-1:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 13849-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 13849-1
ICS Kodu : 13.110 Makinaların Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 12100-1 :2004;  TS EN ISO 12100-2 :2004;  TS EN ISO 13849-2 :2004;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 93
Fiyatı : 440,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-