Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8077      
Kabul Tarihi : 3.06.1990
Hazırlık Grubu : Laboratuvarlar Hazırlık Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Suyun analiz metotları- Bakır tayini- Alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
Başlık (İng) : Methods for the Analysis of Water- Determination of Copper Content- Flameless Atomic Absorption Spektrophotometric Method
Kapsam : Bu standard, sularda bulanan bakırın alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metotla tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard covers the determination of copper content in water by the flameless atomic absorption spectrophotometric method.
Yararlanılan Kaynak : ASTM D 1688, EPA
Uluslararası Karşılıklar : ASTM D 1688, EPA--; NF 8078--; ASTM D 1688, EPA EQV--
Tercüme Edildiği STD : ASTM D 1688, EPA EQV
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 8077 :1990 (TS 2536);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-