Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 14555      
Kabul Tarihi : 24.02.1999
İptal Tarihi : 27.03.2007
Hazırlık Grubu : Tahribatsız Muayene Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı
Başlık (İng) : Welding- Arc stud welding of metallic materials
Kapsam : Statik ve dinamik yüklemeye maruz kalan metalik malzemelerin arkla saplama kaynağı işlemini kapsar. Kaynak bilgisine bağlı saplama kaynağının özel şartlarını kaynak prosedür şartnamesini, kaynak prosedür onayın kaynakçıların onay deneyini ve imalat kaynaklarının deneyini kapsar. İlgili taraflar arasında imalatçının kaynaklı bir yapıya imal etmek için becerisini göstermesini gerektiren bir uygulama
Kapsam (İng) : This standard specifies the arcstud welding of metallic materials which are subjected to static or dynamic loading.
Yerine Geçen : TS EN ISO 14555 :2007;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 14555:1998
Uluslararası Karşılıklar : ISO 14555:1998 EQV--; EN ISO 14555:1998 , 87/404/EC, 97/23/EC--; DIN 8563-10 (Doc):1995 NEQ--; EN ISO 14555:1998--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 14555:1998
ICS Kodu : 25.160.10 Kaynak Prosesleri ve Kaynakçı Vasıfları
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 14555 :1999 (EN 287-1 (TS 6868), EN 287-2, EN 288-1, EN 288-3, EN 288-4, EN 288-6 (TS EN 288-6), EN 288-8 (TS EN 2888-8), EN 439 (TS EN 439), EN 473 (TS 1477 EN 473), EN 573-3 (TS 412 TS 2349), EN 719-1 (TS EN 719), EN 729-1 (TS EN 729-1), EN 729-2 (TS EN 729-2), EN);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 0
Fiyatı : 197,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-