Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 11138-2      
Kabul Tarihi : 10.04.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Sağlık bakım ürünlerinin sterilizasyonu - Biyolojik indikatörler - Bölüm 2: Etilen oksitle sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
Başlık (İng) : Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes
Kapsam : Bu standart, 29 °C ila 65 °C arasındaki sterilizasyon sıcaklıklarında steril edici madde olarak saf veya diğer seyreltici gazlarla karışım hâlindeki etilen oksit gazını kullanan sterilizatörlerin ve sterilizasyon süreçlerinin performansının değerlendirilmesinde kullanılması tasarlanan deney organizmaları, süspansiyonları, ekimi yapılmış taşıyıcıları, biyolojik indikatörleri ve deney yöntemleriyle ilgili belirli özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This document specifies requirements for test organisms, suspensions, inoculated carriers, biological indicators and test methods intended for use in assessing the performance of sterilizers and sterilization processes employing ethylene oxide gas as the sterilizing agent, either as pure ethylene oxide gas or mixtures of this gas with diluent gases, at sterilizing temperatures within the range of 29 °C to 65 °C.
Yerini Aldığı : TS EN ISO 11138-2 :2010;  TS EN ISO 11138-2 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 11138-2:2017
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 11138-2-EQV; ISO 11138-2-EQV
ICS Kodu : 11.080.20 Dezenfektan ve Antiseptikler
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 22
Fiyatı : 60,00 EURO  (2.095,41 TL + %10 Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-