Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO/IEC 27001      
Tercüme Tarihi : 9.03.2023
Kabul Tarihi : 8.12.2022
İptal Tarihi : 8.11.2023
Hazırlık Grubu : TK-01: Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve kişisel gizliliğin korunması - Bilgi güvenliği yönetim sistemleri - Gereklilikler
Başlık (İng) : Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
Kapsam : Bu doküman, kuruluş bağlamında bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereklilikleri belirtir. Bu doküman ayrıca, kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve işlenmesi için gereklilikleri içerir. Bu belgede belirtilen gereklilikler geneldir ve türü, boyutu veya yapısı ne olursa olsun tüm kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bir kuruluş bu dokümana uygunluk iddiasında bulunduğunda, Madde 4 ila Madde 10'da belirtilen gerekliliklerden herhangi birinin hariç tutulması kabul edilemez.
Kapsam (İng) : This document specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system within the context of the organization. This document also includes requirements for the assessment and treatment of information security risks tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this document are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an organization claims conformity to this document.
Yerini Aldığı : TS EN ISO/IEC 27001 :2017;  TS EN ISO/IEC 27001 :2017;  
Yerine Geçen : TS EN ISO/IEC 27001 :2023;  TS EN ISO/IEC 27001 :2023;  
Yararlanılan Kaynak : ISO/IEC 27001:2022
Uluslararası Karşılıklar : ıso ıec 27001-EQV
Tercüme Edildiği STD : ıso ıec 27001
ICS Kodu : 03.100.70 Yönetim Sistemleri; 35.030 Bilgi Teknolojisi Güvenliği
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO/IEC 27000 :2020;  
Cen/Cenelec : ISO/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-