Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 282 EN 910      
Kabul Tarihi : 10.04.2002
İptal Tarihi : 13.07.2010
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri
Başlık (İng) : Destructive tests on welds in metallic materials- Bend tests
Kapsam : Bu standard, kaynaklı birleştirmenin yüzeyindeki veya yakınındaki sünekliğini ve/veya birleştirme yüzeyinde veya yüzeye yakın kusurların mevcut olup olmadığını değerlendirmek için, alın kaynakları giydirmeli alın kaynaklarından (giydirilmiş plakalar ve giydirme kaynakları) alınan deney numuneleri üzerinde yapılan enine kök, yüzey ve kenar eğme deneylerinin yapımı için kullanılan bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for making transerve root, face and side bend test specimens taken from butt welds, with cladding (subvided into welds in clad plates and clad welds) and cladding without butt welds in order to asssess ductility and/or absence of imperfections on or near to the surface of the joint.
Yerini Aldığı : TS 6067 :1988;  TS 282 prEN 910 :1996;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 5173 :2010;  
Yararlanılan Kaynak : EN 910:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 5173-EQV; EN 910-EQV; BS EN 910-EQV; NF A89-20-EQV; DIN EN 910-EQV; NF EN 910-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 910
ICS Kodu : 25.160.40 Kaynaklı Bağlantılar
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-