Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3249      
Kabul Tarihi : 29.06.1978
İptal Tarihi : 2.12.2021
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Diller, ülkeler ve yetkililer için semboller
Başlık (İng) : Symbols For Languages, Countries and Authorities
Kapsam : Bu standard,da, diller, ülkeler ve standard terim ve tanımlara kaynaklık eden yetkili kuruluşlara ilişkin milletlerarası sembollere yer verilmiştir.
Kapsam (İng) : This standard covers the symbols for languages, countries and authorities.
Yerine Geçen : TS ISO 639-1 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : ISO/R 639 (1967)
Uluslararası Karşılıklar : ISO R 639 (1967)--; ISO/R 639:1967 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO/R 639:1967 EQV
ICS Kodu : 01.080.20 Özel Ekipmanlarda Kullanılan Grafik Semboller ; 01.140.30 Yönetim,Ticaret ve Sanayide Dokümanlar
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-