Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
Standard Enstitümüzce iptal edilmiştir, ancak ilgili Bakanlıkça zorunlu uygulamada tutulmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız
TS No : TS 5659 EN ISO 8537      
Kabul Tarihi : 25.02.1997
İptal Tarihi : 31.01.2012
Hazırlık Grubu : Sağlık İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Insulin şırıngaları-Tek kullanımlık, steril igneli veya iğnesiz
Başlık (İng) : Sterile single-Use syringes, with or without Needle for ınsulın
Kapsam : Bu standard, insanda, sadece insulin enjeksiyonu için, tek kullanımlık iğneli veya iğnesiz steril şırıngalar için deney metotları ve özellikleri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements and test methods for sterile syringes with or without needles intended for single use solely for injection of insuline.
Yerini Aldığı : TS 5659 :1988;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 8537 :2012;  
Tadil Eden : TS 5659 EN ISO 8537/A1 :2004;  
Tadil Edilen : TS 5659 EN ISO 8537/A1 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 8537
Uluslararası Karşılıklar : ISO 8537 (1991) EQV--; EN ISO 8537--; NF EN ISO 8537 EQV (1994)--; DIN EN ISO 8537 (1994) EQV--; EN ISO 8537--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 8537
ICS Kodu : 11.040.20 Transfüzyon, Infüzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları *Kan torbaları dahil
Atıf Yapılan STD : TS 5659 EN ISO 8537 :1997 (TS 3521 EN 201941 (1991)*TS 4002 prEN ISO 7864 (1996));;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte-Tebliğ (Regulatory)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-
Resmi Gazete Bilgileri
SayıGeçerlilik Tar.Yürürlüğe Giriş Tar.Resmi Gazete Tar.İlgili BakanlıkAçıklama
RG 24944 22.02.200322.11.2002Sağlık Bakanlığı3 ay sonra (Yeni)