Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 6231      
Kabul Tarihi : 20.12.1988
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Nitrat tayini-Kısım 1: 2,6 dimetilfenol spektrometrik metot
Başlık (İng) : Water Quality-Determination of Nitrate-Part 1: 2,6-Dimethylphenol Spectrometric Method
Kapsam : Bu standard, sularda bulunan nitrat iyonunun 2,6-dimetilfenol spektrometrik metotla tayinini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is about of the determination of nitrate in water by using 2,6-dimethyephenal spectrometric method.
Tadil Eden : TS 6231/T1 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 7890-1:1986
Uluslararası Karşılıklar : ISO 7890-1 (1986)--; ISO 7890-1:1986 EQV--
Tercüme Edildiği STD : ISO 7890-1:1986 EQV
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-