Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 10028-2/AC      
Kabul Tarihi : 25.04.2006
İptal Tarihi : 19.01.2010
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı bölüm 2: Belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip alaşımsız ve alaşımlı çelikler
Başlık (İng) : Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Kapsam :
Kapsam (İng) :
Yerine Geçen : TS EN 10028-2 :2010;  
Tadil Edilen : TS EN 10028-2 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 10028-2:2003/AC:2005
ICS Kodu : 77.140.30 Basınç amaçlı çelikler ; 77.140.50 Yassı Çelik Mamüller ve Yarı Mamüller
Cen/Cenelec : CEN/ECISS
Dili : en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 5
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-