Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 3576 EN 20898-1      
Kabul Tarihi : 4.04.1996
İptal Tarihi : 2.03.2006
Hazırlık Grubu : Makina İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri-Bölüm 1: Civata ve saplamalar
Başlık (İng) : Mechanical Properties of Fasteners-Part 1:Bolts,Screws and Studs
Kapsam : Bu standard, oda sıcaklığında denendiğinde (ISO 1'e bakınız) civata ve sağlamaların mekanik özelliklerini kapsar. Daha yüksek ve daha düşük sıcaklıklarda özellikler değişecektir.
Kapsam (İng) : This standard covers the mechanical properties of bolts, screws and studs when teted at room temperature (see ISO 1). Properties will vary at higher and lower temperature.
Yerini Aldığı : TS 3576 :1989;  
Yerine Geçen : TS 3576 EN ISO 898-1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 20898-1:1991
Uluslararası Karşılıklar : ISO 898/1(EQV)--; EN 20898-1, EQV* 20898-1(/ITM), EQV* 20898-1(1992/IPQ), EQV , 87/404/E--; BS EN 20898-1(EQV)--; NF EN 20898-1(EQV)--; DIN EN 20898-1(EQV)--; EN 20898-1:1991--
Tercüme Edildiği STD : EN 20898-1:1991
ICS Kodu : 21.060.10 Civatalar,Vidalar,Saplamalar
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS 3611 EN 20898-2 :1998;   :;   :;  TS ISO 7135 :1995;  TS ISO 9248 :1997;  TS ISO 10262 :2000;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 23
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-