Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8119 EN ISO 11969      
Kabul Tarihi : 30.12.1997
İptal Tarihi : 30.10.2014
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi-Arsenik tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metot (hidrür tekniği)
Başlık (İng) : Water Quality-Determination of Arsenic-Atomic Absorption Spectrometric Method
Kapsam : Bu standard, içme suyu yer altı ve yer üstü sularında organik olarak bağlanmış arsenikde dahil 1 µg/l ile konstrasyon aralığındaki toplam arseniğin tayini için bir metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard specifies a method for the determination of arsenic including organically bound arsenic in drinking waters, ground waters and surface waters, in a concentration range from 1 µg/l to 10 µg/l.
Yerini Aldığı : TS 8119 :1990;  
Yerine Geçen : TS ISO 17378-2 :2014;  TS ISO 17378-2 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 11969:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 11969:1996--; EN ISO 11969:1996--; BS EN ISO 11969--; NF T90-135 (NF EN ISO 11969)--; DIN EN ISO 11969--; EN ISO 11969:1996--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 11969:1996
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Atıf Yapılan STD : TS 5089 :1987;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS 5106 ISO 5667-3 :1997;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-