Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
Belgelendirme Kriteri
TS No : TSE K 69      
Kabul Tarihi : 24.08.2009
İptal Tarihi : 15.01.2018
Hazırlık Grubu : Maden İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Taşkömürü - Isınma amacıyla kullanılan
Başlık (İng) : Hardcoal - Used for general heating purposes
Kapsam : Bu kriter, ısınma amaçlı olarak kullanılan taşkömürü kapsar. Kok elde edilen veya başka amaçlarla kullanılan taşkömürü kapsamaz.
Kapsam (İng) : This criteria applies to hardcoal used for general heating purposes. It is not applicable to hardcoal used for coke production of for other purposes.
Yerine Geçen : TS 13809 :2018;  
Tadil Eden : TSE K 69/T1 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : 1- Kömür, Dr. Eran NAKOMAN, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları - Eğitim Serisi No: 8, Ankara, 1971.2- Türkiye Kömür Envanteri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları No: 8, Ankara, 1978.3- Türkiye Taşkömürü Kurumu resmi web sayfası (Taşkömürü - Analiz Değerleri sayfası).4- Çevre ve Orman Bakanlığı, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete.
Uluslararası Karşılıklar : ---
Tercüme Edildiği STD : -
ICS Kodu : 73.040 Kömürler
Atıf Yapılan STD : TS 440 ISO 351 :1997;  TS 652 ISO 609 :1997;  TS 690 ISO 589 :2002;  TS 711 ISO 562 :2002;  TS 2390 :1976;  TS ISO 1171+Cor 1 :2006;  TS ISO 1928 :2006;  TS ISO 1953 :2006;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 5
Fiyatı : 57,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-