Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13216      
Kabul Tarihi : 15.01.2018
Hazırlık Grubu : TK30: Enerji ve Enerji Sistemleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Bir parti veya prosesin bir özelliği için ortalamanın belirtilen bir kesinlikle tayin edilebilmesi için gereken numune büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan standart yöntem
Başlık (İng) : Standard Practice for Calculating Sample Size to Estimate, With a Specified Tolerable Error, the Average for Characteristic of a Lot or Process
Kapsam : Bu standart, bir malzeme yığınının içinde bulunan veya bir proses sonucunda üretilen mamul birimlerinin tamamı için bir kalite ölçüsünü tayin etmek amacıyla belirli bir kesinlikle yapılan rastgele bir örneklemede, alınması gereken numune sayısının veya miktarının hesaplanmasına dair basit yöntemleri kapsar. Bu standartta verilen yöntem kullanılarak bir özelliğin ortalama değeri veya bir imalat süreci sırasında üretilen uygun olmayan mamul birimlerinin oranı kolay bir şekilde belirlenebilir. İmalat süreci belirli bir istatistiksel kontrol durumunda değilse hesaplamalardan elde edilen sonuç, gelecekteki üretimler için öngörü sağlamaz. Yöntemin uygulanması, numunelerde tek bir değişkenlik kaynağı olması durumunda geçerlidir, çok seviyeli değişkenlik kaynakları olması durumunu kapsamaz. Bu standart, malzeme veya mamullerin nasıl elleçleneceği veya uygun örnekleme birimlerinin belirli bir güvenilirlikle nasıl belirleneceği ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaz. Uygun örnekleme birimleri tanımlandıktan sonra ne kadar numune alınacağını belirlemek asıl hedeftir.
Kapsam (İng) : This standard covers simple methods for calculating the number or quantity of samples to be taken in a random sample of a certain strictly defined order to determine a quality measure for all of the product units contained in a batch of material or produced as a result of a process. Using the method given in this standard, the average value of a characteristic or the proportion of unsuitable manufactured units produced during a manufacturing process can be easily determined. If the manufacturing process is not in a state of statistical control, the result obtained from the calculations will not provide forecasts for future production. The implementation of the method is applicable only if the samples are a source of variability, not to the extent of sources of variability. This standard does not intend to provide information on how to handle materials or products or how to determine appropriate sampling units with a certain reliability. It is the main goal to determine how many samples are to be taken after defining
Yerini Aldığı : TS 13216 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : ASTME:122:2009
Uluslararası Karşılıklar : ASTME:122-EQV
Tercüme Edildiği STD : ASTME:122
ICS Kodu : 03.120.30 İstatistiksel Metotların Uygulanması
Atıf Yapılan STD : TS ISO 2859-1 :2012;  TS ISO 2859-2 :2012;  TS ISO 3534-1 :2011;  TS ISO 3534-2 :2011;  TS ISO 3534-3 :2015;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-