Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS ISO 1928      
Kabul Tarihi : 18.06.2014
İptal Tarihi : 7.02.2023
Hazırlık Grubu : TK17: Maden Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Katı mineral yakıtlar - Bombalı kalorimetre yöntemi ile brüt ısıl değer tayini ve net ısıl değerin hesaplanması
Başlık (İng) : Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value
Kapsam : Bu standard, sertifikalı benzoik asit yakılarak kalibre edilmiş olan bir kalorimetre bombasında, katı mineral yakıtların sabit hacimde ve 25°C’luk referans sıcaklıkta brüt ısıl değerinin tayini için bir yöntemi kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for the determination of the gross calorific value of a solid mineral fuel at constant volume and at the reference temperature of 25 °C in a bomb calorimeter calibrated by combustion of certified benzoic acid.
Yerini Aldığı : TS ISO 1928 :2010;  
Yerine Geçen : TS ISO 1928 :2023;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 1928:2009
Uluslararası Karşılıklar : ISO 1928-EQV; BS ISO 1928-EQV; NF M03-005-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 1928
ICS Kodu : 75.160.10 Katı Yakıtlar ; 17.200.10 Isı. Kalorimetri
Atıf Yapılan STD : TS 1934 ISO 651 :2002;  TS 1935 ISO 652 :2002;  TS ISO 687 :2010;  TS 5932 :1988;  TS ISO 1771 :1996;  TS ISO 5068-2 :2012;  TS ISO 11722 :2003;   :;  
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 59
Fiyatı : 197,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-