Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 4164 ISO 9297      
Kabul Tarihi : 20.04.1998
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Klorür tayini-Kromat indikatörü yanında gümüş nitrat ile titrasyon (mohr metodu)
Başlık (İng) : Water quality-Determination of chloride silver nitrate titration with chromate indicator (mohrs method)
Kapsam : Bu standrad, suda çözünmüş olan klorürün tayini için uygulanan bir titrasyon metodunu kapsar.
Kapsam (İng) : This international standard specifies a titration method for the determination of dissolved chloride in water.
Yerini Aldığı : TS 4164 :1984;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 9297:1989
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9297: 1989--; BS 6068 pART 2 sECTİON 2.37--; ASTM D 512--; DIN 38405-1--; ISO 9297: 1989--
Tercüme Edildiği STD : ISO 9297: 1989
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 4164 ISO 9297 :1998 (ISO 385 (TS 1488)*EN 5667-1 (TS 5089 EN 25667-1)*EN 5667-2 (TS 5090 EN 25667-2*ISO 5667-3 (TS 5106 ISO 5667)*ISO 5725 (TS 5822));;  
Cen/Cenelec : ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-