Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 24829-2      
Kabul Tarihi : 16.04.1997
İptal Tarihi : 9.12.2016
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Çelik ve dökme demir-Toplam silisyum tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrometrik metot bölüm 2: % 0,01-0,05 arası silisyum içeren numuneler
Başlık (İng) : Steel and iron-determination of total silicon content reduced molybdosilicate spectrophotometric methode part 2: Silicon contents between 0,01 and 0,05 %
Kapsam : Bu standard, indirgenmiş molibdosilikat kullanarak spektro fotometrik bir metotla çelik ve dökme demirde toplam silisyum tayinine dairdir. Bu metot silisyum muhtevası % 0,01 ila % 0,05 arasındaki muhtevalara uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard specifies a spectrophotometric method using reduced molybdosilicati for the determination of total silicon in steel and iron this method is applicable to silicon contents between 0,01 and 0,05 % (M/M) in steel and iron.
Yerini Aldığı : TS 2591 :1977;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 4829-2 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN 24829-2:1990
Uluslararası Karşılıklar : ISO 4829-2 EQV--; EN 24829-2--; BS 6200-3.26.4 EQV--; NF EN 24829-2 EQV--; DIN EN 24829-2 EQV--; EN 24829-2--
Tercüme Edildiği STD : EN 24829-2
ICS Kodu : 71.040.40 Kimyasal Analizler ; 77.080.20 Çelikler; 77.140.80 Demir ve Çelik Dökümleri ve Dövmeleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 24829-2 :1997 (ISO 377 (TS 965)*ISO 385-1 (TS 1488)*ISO 648 (TS 14899)*ISO 1042 (1491)*ISO 5725 (TS 5822));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-