Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 8488 EN ISO 12020 (Eski no: TS 8488 ISO 12020)      
Kabul Tarihi : 3.11.1998
Hazırlık Grubu : Alıcı Ortam Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi-Alüminyum tayini-Atomik absorpsiyon spektrometrik metotlar
Başlık (İng) : Water quality-Determination of alüminium-Atomic absorption spectromectric methods
Kapsam : Bu standard, suda alüminyumun atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayinine ait iki metodu kapsar.
Kapsam (İng) : This method describes two atomic absorption spectrometric (AAS) methods for the determination of aluminium in water.
Yerini Aldığı : TS 8488 :1990;  
Tadil Eden : TS 8488 ISO 12020:1998/T1 (Numara tadili, TS 8488 EN ISO 12020) :2005;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 12020:1997
Uluslararası Karşılıklar : ISO 12020:1997--; DIN 38406-25--; ISO 12020:1997--
Tercüme Edildiği STD : ISO 12020:1997
ICS Kodu : 13.060.01 Su Kalitesi(Genel) ; 13.060.50 Suyun Kimyasal Maddeler İçin İncelenmesi
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-