Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 2080      
Kabul Tarihi : 21.02.2013
İptal Tarihi : 28.04.2022
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Yüzey işlemi, metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Sözlük
Başlık (İng) : Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary
Kapsam : Bu standard genel yüzey bitirme işlemi tiplerini tanımlar ve bu işlemlerle ilgili terimleri tanımlayan bir sözlüğü kapsar. Metal yüzey işlemi alanında yüzey bitirme teknolojisindeki uygulamalar özellikle vurgulanmıştır. Bu sözlük porselen, camsı emaye, ısıl püskürtmeli kaplamalar ve sıcak daldırma galvanizlerle ilgili terimleri ve tarifleri içermez; bunlar için uzmanlaşmış sözlükler vardır veya hazırlanmaktadır. Genel olarak, diğer teknoloji alanlarında, fizik ve kimya elkitaplarında ve sözlüklerde bulunan ve yüzey bitirme alanındakiyle aynı anlama sahip temel terimler bu standarda dâhil edilmemiştir.
Kapsam (İng) : This Standard describes general types of surface-finishing processes and provides a vocabulary that defines terms related to these processes. Emphasis is placed on practical usage in surface-finishing technology in the metal-finishing field. The vocabulary does not include definitions and terms for porcelain and vitreous enamel, thermally sprayed coatings and hot-dip galvanizing for which specialized vocabularies and glossaries exist or are in preparation. For the most part, basic terms that have the same meaning in surface finishing as in other fields of technology, and that are defined in handbooks and dictionaries of chemistry and physics, are not included.
Yerini Aldığı : TS 10172 :1992;  TS ISO 2079 :2003;  TS EN 12508 :2004 (TS EN 12508);;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 2080 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO:2080:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 2080-EQV; DIN EN ISO 2080-EQV; NF A91-013 EN ISO 2080-EQV; ISO 2080-EQV; BS EN ISO 2080-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 2080
ICS Kodu : 01.040.25 İmalat Mühendisliği (Terimler); 25.220.40 Metalik Kaplamalar
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-