Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 5667-1      
Kabul Tarihi : 24.04.2008
İptal Tarihi : 2.03.2022
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 1: Numune alma programlarının ve numune alma tekniklerinin tasarımına dair kılavuz
Başlık (İng) : Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques
Kapsam : Bu standard sulardan (atık sular, çamurlar, çıkış suları ve dip çökeltileri dahil) numune almayla ilgili tüm hususlar için numune alma programları ve numune alma tekniklerinin tasarlanması hakkında genel prensipleri kapsar ve bu konuda kılavuzluk sağlar. Bu standard, ISO 5667 standard serisinin diğer standardlarında verilen özel numune alma işlemleri için ayrıntılı bilgileri ve ISO 19458‘de [23] verilen mikrobiyolojik numune alma işlemlerini kapsamaz.
Kapsam (İng) : This standard ets out the general principles to be applied in the design of sampling programmes for the purposes of control and characterization of water quality, and identification of sources of pollution of water, including bottom deposits and sludges.
Yerini Aldığı : TS 5089 EN 25667-1 :1997;  TS 5090 EN 25667-2 :1997;  TS EN ISO 5667-1/AC :2007;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 5667-1 :2022;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 5667-1:2006+AC:2007
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN ISO 5667-1-EQV; EN ISO 5667-1-EQV; ISO 5667-1-EQV; EN ISO 5667-1:2006/AC:2007-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 5667-1; EN ISO 5667-1:2006/AC:2007
ICS Kodu : 13.060.45 Suyun İncelenmesi (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 4461 ISO 6107-1 :2002;  TS 4516 ISO 6107-2 :2002;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 32
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-