Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60317-44      
Kabul Tarihi : 23.03.1999
Hazırlık Grubu : Aydınlatma ve İç Tesisat Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 44: Aromatik poliamid şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı"
Başlık (İng) : Specificaitons for particular types of winding wires-Part 44:Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240
Kapsam : Bu standard, şerit sarılı dikdörtgen kesitli 240 sınıfı bakır sargı telinin özelliklerini kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the requirements of tape wrapped rectangular copper winding wire of class 240
Tadil Eden : TS EN 60317-44/A1 :2011;  TS EN 60317-44/A1 :2010;  
Tadil Edilen : TS EN 60317-44/A1 :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60317-44:1997
Uluslararası Karşılıklar : EN 60317-44:1997--; IEC 60317-44:1997 EQV--; BS EN 60317-44:1997 EQV--; DIN EN 60317-44:1997 EQV--; EN 60317-44:1997--
Tercüme Edildiği STD : EN 60317-44:1997
ICS Kodu : 29.060.10 Teller
Atıf Yapılan STD : TS EN 60317-44 :1999 (TS 6470 EN 60172, TS EN 60317-0-2, TS 7650, TS 7651, TS 7776, TS 7778 EN 60851-4, TS 7779, TS 7786, TS 299, EN 60172 TS 6740 EN 60172, EN 60317-0-2 TS EN 60317-0-2);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 13
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-