Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60695-2-12      
Tercüme Tarihi : 16.01.2015
Kabul Tarihi : 5.06.2012
İptal Tarihi : 2.12.2021
Hazırlık Grubu : TK3: Elektrik Elektroteknik ve Güvenlik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-12: Akkor/sıcak telin esaslı alındığı deney yöntemleri – Malzemeler için akkor tel ile alevlenebilirlik indisi (GWFI) deney yöntemi
Başlık (İng) : Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials
Kapsam : Bu standard, akkor tel ile alevlenebilirlik indisini (GWFI) tayin etmek amacıyla, alevlenebilirliğin denenmesi için katı elektriksel yalıtım malzemelerine veya diğer katı malzemelere ait deney numunelerine uygulanacak akkor tel deneyinin ayrıntılarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies the details of the glow-wire test to be applied to test specimens of solid electrical insulating materials or other solid materials for flammability testing to determine the glow-wire flammability index (GWFI).
Yerini Aldığı : TS EN 60695-2-12 :2004;  
Yerine Geçen : TS EN IEC 60695-2-12 :2021;  
Tadil Eden : TS EN 60695-2-12/A1 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-2-12:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN 60695-2-12-EQV; IEC 60695-2-12-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60695-2-12
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 60695-1-30 :2011;  TS EN 60695-2-10 :2013;  TS EN 60695-2-11 :2014;  TS EN 60695-2-13 :2012;  TSE IEC Guide 104 :2006;  TS EN ISO 13943 :2012;  TS EN ISO 291 :2009;  TS EN ISO 293 :2006;  TS 1149-2 EN ISO 294-2 :2002;  TS EN ISO 294-3 :2006;  TS EN ISO 294-4 :2006;  TS EN ISO 294-5 :2013;  TS EN ISO 295 :2006;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 20
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-