Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 60695-2-13/A1      
Tercüme Tarihi : 19.09.2015
Kabul Tarihi : 30.10.2014
İptal Tarihi : 2.12.2021
Hazırlık Grubu : TK3: Elektrik Elektroteknik ve Güvenlik Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile tutuşma sıcaklığı (GWIT) deneyi yöntemi (IEC 60695-2-13:2010/A1:2014)
Başlık (İng) : Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials (IEC 60695-2-13: 2010/A1: 2014)
Kapsam : IEC 60695’in bu bölümü, akkor tel ile tutuşma sıcaklığını (GWIT) tayin etmek amacıyla, tutuşabilirliğin denenmesi için katı elektriksel yalıtım malzemelerine veya diğer katı malzemelere ait deney numunelerine uygulanacak akkor tel deneyinin ayrıntılarını kapsar.
Kapsam (İng) : This part of IEC 60695 specifies the details of the glow-wire test to be applied to test specimens of solid electrical insulating materials or other solid materials for ignitability testing to determine the glow-wire ignition temperature (GWIT).
Yerine Geçen : TS EN IEC 60695-2-13 :2021;  
Tadil Edilen : TS EN 60695-2-13 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60695-2-13:2010/A1:2014
Uluslararası Karşılıklar : EN 60695-2-13:2010/A1-EQV; IEC 60695-2-13:2010/A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60695-2-13:2010/A1
ICS Kodu : 13.220.40 Malzeme ve Ürünlerin Tutuşma ve Yanabilirliği; 29.020 Elektrik Mühendisliği (Genel)
Atıf Yapılan STD : TSE IEC Guide 104 :2006;  TS EN ISO 293 :2006;  TS EN ISO 295 :2006;   : (ISO/IEC Guide 51);;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 90,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-