Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9130      
Kabul Tarihi : 19.01.2010
İptal Tarihi : 12.04.2021
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Doğal mineralli su
Başlık (İng) : Naturel mineral water
Kapsam : Bu standard, doğal mineralli suyu kapsar. Tıbbî amaçlı ve ilâç mahiyetindeki sular ile, kaynak yerinde, termal ve mineralli su tesislerinde tedavi amacı ile kullanılan suları kapsamaz.
Kapsam (İng) : This standard comprise natural mineral water. ıt doesn't comprise the water with medical aim and medicine property, the water which is for treatment in welded joint, the thermal and water with mineral foundation , and the other drinking water.
Yerini Aldığı : TS 9130 :2007;  
Yerine Geçen : TS 9130 :2021;  
Tadil Eden : TS 9130/T1 :2010;  TS 9130/T2 :2011;  TS 9130/T3 :2013;  TS 9130/T4 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : 1- Anonim, 2004.Doğal Minareli Sular hakkında yönetmelik, Resmi Gazete tarihi 01.12.2004, sayı .25657 2- Anonymoss, 2004.Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında Kanun; kanun no : 5179, kabul tarihi, 27.05.2004 Resmi Gazete :05.06.2004, sayı : 25483 3- Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu; kanun no: 5686, Kabul tarihi: 03.06.2007 Resmi Gazete: 13.06.2007. sayı : 26551 4- Anonymoss, 1980.Doğal Minareli Sular Hakkında, Avrupa Birliği Konsey Direktifi,15.07.1980, 80/77/EEC 5- Anonymoss, 2003.Doğal Minareli Sular hakkında, Avrupa Birliği Komisyon Direktifi,16.05.2003, 2003/40/EEC 6- Şimşek, Ş. Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Maden Sularının Oluşumu ve Türkiye’nin Maden Suyu Potansiyeli Masuder dergi,1.sayı Nisan 2000,Ankara. 7- Karagülle, Z. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı, İnsan Sağlığında Mineralli Suların Önemi,Masuder dergi,2.sayı Temmuz 2001,Ankara. 8- Karagülle, M. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Tıp Fakültesi; Doğal Mineralli Sularda Sodyum ve Hipertansiyon, Maden Suyu ve Sağlık Sempozyumu bildirileri, İstanbul,2002. 9- Dönmez, A. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbı Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı,Doğal Mineralli Sularda Hijyen,Maden Suyu ve Sağlık Sempozyumu bildirileri, İstanbul,2002. 10- Castany,G.,1969 Yeraltısuları hakkında pratik uygulamalar bölüm XXIII, Kaplıca ve maden Suları DSİ, yayın no: 638 s. 628-691, Ankara. 11- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1975. Türkiye Maden Suları Cilt 1-5. İstanbul. 12- MTA.1980, Türkiye Sıcaksu, Kaplıca, içmece ve maden suları envanteri, MTA Derleme Rapor No.6833, 78 s.Ankara. 13- Mutlu,H., 1997, Gazlıgöl (Afyon) termal ve maden sularının Jeokimyasal özellikleri ve jeotermometre uygulamaları: Jeoloji Müh.Der,50,1-7. 14- Şentürk,N., 1991, Ülkemiz Maden Suyu Potansiyeli, Anatolia Dergisi Özel Sayı Termal Turizm, sayım 17-18 s.13-14 Ankara. 15- Truesdell, A.H., 1991, Water Geothermometers Applied To Geothermal Energy, In D’amore, F., Co-odinator, Aplication Development, UNITAR, United States of America,pp.71-92. 16- Gürgün,V. - Halkman A.K. Mikrobiyolojik Sayım Yönetimleri Ocak 1988 17- Alkış, N. Gıda Mikrobiyolojisi 1982 18- Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Konserve Sebzelerin Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu 1976 19- M.K. Refai-Microbiological Analysis 1979 20- Keskin H. Besin Kimyası, 1975 21- W. Fresenius, K. E., Quenti, W. Schneider, Water Analysis Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1988
ICS Kodu : 13.060.10 Doğal Su Kaynakları ; 67.160.20 Alkolsüz İçecekler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS 545 :1967;  TS 546 :1967;  TS 2104 :1975;  TS 2259 :1986;  TS EN 1483 :2008;  TS 2627 EN ISO 6468 :1999;  TS 6392 EN ISO 7887 :1998;  TS 5091 EN ISO 7027 :2004;  TS 2789 ISO 6060 :2000;  TS 3662 :1981;  TS EN ISO 3696 :1996;  TS 4205 :1984;  TS 4234 ISO 10359-1 :1999;  TS 4235 :1984;  TS 4474 ISO 6059 :1998;  TS EN ISO 5667-1 :2008;  TS 5974 :1988;  TS 6290 :1989;  TS 7526 EN 26777 :1996;  TS 7699 :1989;  TS EN ISO 6222 :2002;  TS ISO 7890-3 :1999;  TS 8020 EN 26461-2 :1997;  TS 8087 :1990;  TS 8090 :1990;  TS 8483 :1990;  TS EN ISO 9308-1 :2004;  TS 8121 :1990;  TS EN ISO 9308-3 :1999;  TS ISO 9964-1 :1999;  TS EN ISO 10304-1 :1997;  TS ISO 11083 :1999;  TS EN ISO 16266 :2009;  TS 9093 :1991;  TS ISO 9697 :1998;  TS ISO 9696 :1999;  TS 3663 :1981;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 14
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-